Legal Desk 2018-07-28T01:00:21+02:00

Legal Desk

De Nederlandse en Europese wetgeving wordt geregeld gewijzigd. Dat veroorzaakt veel werk voor spoorwegondernemingen die hiermee te maken hebben. OBV-Logistiek heeft kennis over de relevante wetgeving gecentraliseerd.

Centraliseren als hoofdtaak
Door de vele wijzigingen in Nederlandse en Europese wet- en regelgeving is er een groeiende behoefte aan het centraliseren van het up-to-date houden en volgen van deze wetten. OBV-Logistiek heeft die taak op zich genomen met de introductie van de Legal Desk.

Doelen van de Legal Desk
Er zijn meerdere doelen van de Legal Desk:
• verminderen van de werkdruk door wetswijzigingen bij te houden en aan te geven of de wijziging van belang is voor spoorwegondernemingen;
• uitbrengen eenduidig en begrijpelijk advies voor alle partijen;
• behandelen van juridische vraagstukken;
• aandacht schenken aan juridisch nieuws en ontwikkelingen;
• het basisdeel van het veiligheidsbeheersysteem voor alle ondernemingen op gelijke voet krijgen en alleen bedrijfsspecifieke onderwerpen apart vermelden (is in ontwikkeling).

Wat wordt centraal bijgehouden?
De Legal Desk richt zich uitsluitend op Nederlandse en Europese wet- en regelgeving die vermeld wordt in het ‘Documentenregister ten behoeve van het veiligheidszorgsysteem’. Dat vormt de basis. De wetgeving die valt binnen dit bereik wordt bijgehouden aan de hand van het Staatsblad, de Staatscourant, wetten.overheid.nl, eur-lex.europa.eu en, in mindere mate, door brieven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder worden documenten van ProRail en ILT bijgehouden en verwerkt.

Up-to-date zijn en blijven
Het Documentenregister wordt steeds aangevuld en vernieuwd, terwijl verouderde wet- en regelgeving juist wordt verwijderd. Dit berust op de gedachte dat spoorwegondernemingen zelf wetten kunnen aandragen en mee kunnen denken. In de vorm van wijzigingsbladen worden wijzigingen op een begrijpelijke manier uitgewerkt en uitgelegd. Uit de wijzigingen vloeit een advies voort. Het advies spitst zich toe op de behoeften van spoorwegondernemingen en geeft aan voor welke producten de wetswijziging relevant is. Zo heeft u hier verder geen omkijken meer naar: u geeft dit werk uit handen aan OBV-Logistiek met de garantie dat u altijd volledig up-to-date bent.

Wilt u meer informatie over de diensten en producten van OBV-Logistiek?

Neem Contact Op